Hur förändrar man världen?

I 25 år har jag försökt förändra världen genom att förändra mig själv.

I 25 år har jag försökt förändra det svenska samhället genom att försöka få in ett nytt politiskt parti i riksdagen. Ett ickevåldsparti med nya tankar och idéer om hur vi kan skapa ett samhälle och en värld där alla människor har sina grundläggande behov tillgodosedda och där rättvisa, fred och medkänsla råder, men riksdagen har fastställt en 4-procentspärr ”för att slippa konkurrens” och journalisterna är de som bestämmer vad som ska skrivas om = vad folk ska få veta.

  • Förändrar man världen genom att delta i en dokusåpa?
  • Förändrar man världen genom att börja blogga?
  • Förändrar man världen genom att bli rebell och revolutionär?
  • Förändrar man världen genom att bli en världsberömd författare som skriver om mord och elände?

Är det då man äntligen blir lyssnad på?

Jaja, jag vet. Man kan förändra lite grann genom att göra gott i sin närmaste omgivning. Eller genom att skänka pengar till välgörande ändamål. Eller genom att jobba ideellt. Men allt det där gör jag redan.

Ibland fylls jag av en energi och tror fortfarande på allt det jag håller på med och jobbar för på olika sätt. Och ibland tänker jag att jag ska dra mig tillbaka och bli en eremit och leva mitt/vårt eget liv och strunta i allt som sker…

I dag vet jag inte… Men, jag gör ett försök med att skapa en blogg då!

31 Riksgränsen
Gunilla vid riksgränsen