World Peace – nothing less

our-common-goal-needs-to-be-world-peace-nothing-less

  • Tänk om vi tänkte fredsdepartement i stället för försvarsdepartement…
  • Tänk om vi tänkte World Peace Organization i stället för NATO…
  • Och så vidare…
  • Undrar hur resultatet skulle bli då…?

För mig är det helt klart att världen bland annat ser ut som den gör för att människor – oavsett ursprung – styrs av känslornas oerhörda makt. Och när känslorna tar överhand, så försvinner förnuftet. Och de så kallade negativa känslorna kan sätta in till exempel när ens behov inte blir tillgodosedda, när man blivit känslomässigt skadad eller traumatiserad under sin uppväxt eller under sitt liv. En lycklig och tillfreds människa tar inte till vapen.

Så för att skapa världsfred, behöver vi till att börja med tillgodose människors grundläggande behov av hem, mat, värme, trygghet, närhet, gemenskap och meningsfullhet. Då först kan det finnas hopp om världsfred.

Så för mig är världsfreden en evolutionsfråga, en utvecklingsfråga. När människor kan observera det som händer utan att reagera känslomässigt, utan i stället agera utifrån förnuftet och ett inre lugn – då finns det hopp.

Och när människor med både sin intelligens och sin empatiska och sociala förmåga kan förstå att 5 procent av jordens befolkning rimligtvis inte ska kunna äga 95 procent av pengarna och jordens tillgångar – det vill säga när girigheten avvecklats och de 5 procenten är beredda att dela med sig – ja, då finns det hopp.

När människor från olika stammar, grupper, partier, religioner, olika länder sätter sig ner med varandra och försöker lösa problemen utifrån ovanstående förhållningssätt i stället för att skicka soldater, vapen och mer soldater och vapen… ja, då finns det hopp om fred i världen…

Våld föder våld.
Inre frid ger yttre fred.

Så under tiden, låt oss hjälpas åt att utveckla vårt inre lugn och kärleken till oss själva. Låt oss sprida ljus och kärlek till vår familj, våra kollegor, i samhället och ut i världen, var och en av oss på sitt eget vis.

Bara den som kan beröra hjärtan kan förändra världen…

Kramar,
Gunilla

PS! Den här filmen från Utbildningsradion om Framtidens kåkstäder visar oss med stor tydlighet att vi behöver tänka och göra på ett annat sätt…